Hệ thống chi nhánh

Trụ sở chính

Trụ sở: Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0903.407.412

Văn phòng giao dịch Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành – Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0903.407.412

Văn phòng giao dịch Phú Thọ

Địa chỉ: Hùng Vương – Phú Thọ
Điện thoại: 0903.407.412

Văn phòng giao dịch Thái Nguyên

Địa chỉ: Phú Lương – Thái Nguyên
Điện thoại: 0903.407.412

Văn phòng giao dịch Bắc Ninh

Địa chỉ: Đáp Cầu – Bắc Ninh
Điện thoại: 0903.407.412

Văn phòng giao dịch Hưng Yên

Địa chỉ: Phố Nối – Hưng Yên
Điện thoại: 0903.407.412

Văn phòng giao dịch Nam Định

Địa chỉ: Tân An – Nam Định
Điện thoại: 0903.407.412

Kho xưởng sản xuất:

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành – Khai Quang – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0903.407.412