Xưởng sản xuất

  • Địa chỉ: Thôn Trung Thành, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.